5 de dezembro de 2011

La DGCD vulnera els drets de les treballadores i treballadorsBenvulgut /da

En representació dels 42 afectats i afectades per l’ERO aprovat per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) us fem arribar una nota de premsa que esperem que en feu difusió.
Durant tot el procés de negociació de l’ERO hi ha hagut moltes cartes amagades que no han estat descobertes fins al final de la jugada, és a dir en el moment de tancar el període de consultes.
La carta més compromesa era la llista de persones afectades ja que era l' única prova fefaent de les intencions de la DGCD: Un acomiadament  discriminatori, amb manca d’objectivitat i buit de criteris i, el desmantellament de la política pública de cooperació catalana.
Davant aquests fets volem informar als ciutadans i ciutadanes de les accions que s’estan emprenent des del govern, unes accions que incorren en vulneració de drets humans, vulneració del dret dels treballadors i que de manera calculada persegueixen fins que van més enllà de simples mesures d’austeritat.

Esperem que el seu mitjà publiqui aquesta nota de premsa com un exercici de transparència cap als seus lectors

Ben cordialment

Treballadores i treballadors afectats de l'ACCD


Nota de Prensa

La Generalitat a punt d’aprovar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que vulnera els drets de les treballadores i treballadors
La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament aprova acomiadar de forma discriminatòria a 42 treballadors i treballadores de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Tampoc respecta als col·lectius protegits com les embarassades, les dones amb baixa de maternitat o les persones en règim de reducció de jornada per cura de fills i filles menors d’un any. Amb aquestes decisions, la direcció de l’ACCD podria estar incorrent en frau de llei.
L’Expedient de Regulació es troba al Departament d’Empresa i Ocupació a punt per dictaminar-ne la seva resolució favorable per part de les autoritats laborals del Govern de la Generalitat de Catalunya.
La retallada del 55% en el pressupost 2011 de la Generalitat de Catalunya destinat a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) és l’argument de l‘actual Govern català per acomiadar a la meitat de la plantilla l’ACCD. Les causes de l’acomiadament s’emmarquen dins les mesures d’austeritat empreses per l’actual Govern i han estat justificades per raons econòmiques i productives, raons que recentment han estat declarades improcedents per part de la justícia en altres acomiadaments realitzats per part de la Generalitat de Catalunya [1], [2].
Un acomiadament discriminatori, amb manca d’objectivitat i buit de criteris
Concretament es pretén acomiadar el 100% de les dones embarassades, el 50% de les dones amb baixes per maternitat, i més del 80% de les persones que estaven en règim de reducció de jornada per cura de fills/es menors d’un any. L’article 53.4 de l’Estatut dels treballadors declara nul·la l’extinció de contractes a persones en aquestes condicions. 
En la mateixa línia, es volen acomiadar més del 80% dels treballadors/es de nacionalitat estrangera (Nicaragua, Colòmbia, Marroc, entre altres)  i el 75% de les  persones de l’ACCD que han manifestat la seva homosexualitat. Aquestes discriminacions vulneren el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (Article 14), la Constitució espanyola (Article 14) i l’Estatut dels Treballadors (Art. 17.1).
En el cas dels treballadors i les treballadores que han defensat els seus drets, al manifestar-se en contra de la retallada del pressupost de cooperació i denunciar el desmantellament de l’ACCD, l’acomiadament arriba fins el 95% d’aquest col·lectiu. Tot plegat resulta una clara vulneració d’un dret i deure laboral bàsic recollit en el mateix Estatut dels Treballadors (Art. 4).
En tots els casos s’incompleix el Protocol addicional 12 del Conveni Europeu de Drets Humans on es fa especial èmfasi que ningú potser objecte de discriminació per part d’una autoritat pública, raó per la qual aquesta situació és més greu ja que l’Estat Espanyol, i per tant també la Generalitat de Catalunya, han ratificat aquest protocol.
El desmantellament de la cooperació catalana
La intencionalitat d’aquests acomiadaments té com a objectiu el desmantellament de la Política Pública de Cooperació al Desenvolupament que es fa des de Catalunya, una política fonamentada en el consens de tots els partits polítics amb l’empenta de la societat civil i que va ser impulsada pel Govern de CIU l’any 2001 (Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament).
La prova principal la tenim per la gran pèrdua de capital professional que representaria la reducció dràstica de la plantilla que s’està efectuant: el 90% de treballadors/es amb formació i experiència específica en cooperació al desenvolupament, Acció humanitària i educació per al desenvolupament i, el 80% de treballadors/es amb formació acadèmica superior (màsters, doctors i professors universitaris), la majoria dels quals poliglotes (amb una mitjana de 4-5 idiomes cadascú, entre els quals l’àrab i el rus).
Com a ciutadans i ciutadanes de ple dret volem denunciar aquest greuge i apel·lar al respecte dels treballadors i treballadores i a la defensa d’una política pública de cooperació. Aquesta no és patrimoni de cap govern, sinó de tots els actors de la societat civil que han participat per donar-li una identitat reconeguda tant a nivell nacional com internacional.