18 de outubro de 2012

50 anys de medicusmundi, ajúda'ns a difondre-ho i celebrar-ho! // 50 años de medicusmundi, ayúdanos a difundirlo y celebrarlo(a continuación en castellano)

Benvolgut amic / Benvolguda amiga,

El proper any medicusmundi compleix 50 anys. I és que ja ha passat mig segle d’ençà que l’any 1963 els doctors Salvador Cortadellas i Francesc Abel, junt amb un grup de metges, farmacèutics i infermeres de Barcelona, creessin l'associació i s'unissin a l'organització internacional del mateix nom.

Des de llavors l'organització ha anat creixent, i ara compta amb 15 associacions a Espanya i medicusmundi internacional està integrada per organitzacions de 9 països. Han estat molts els projectes realitzats i moltes les persones que els han fet possibles, gràcies al seu suport, el seu temps i el seu esforç.

El juny de 2013 celebrarem aquest 50è aniversari i volem fer-ho amb totes les persones que en un moment o altre, d'una manera o una altra, han format part de medicusmundi. I per això ens dirigim a tu, per informar-te d'aquesta celebració i perquè ens ajudis a informar a més gent. Entre totes les persones vinculades a medicusmundi volem anar creant una xarxa cada vegada més gran per arribar a totes les persones (o familiars d'aquestes) que en algun moment han format part de la nostra organització, ja sigui com a sòcies, cooperants, voluntàries, donants, col·laboradores puntuals, objectores de consciència, assessores, treballadores de l'oficina, etc.

Si coneixes a algú relacionat amb medicusmundi informa’l d'aquesta celebració i digues-li que ens faciliti les seves dades per mantenir-lo informat. Per a això hem creat un formulari on line que podrà omplir en menys de 5 minuts, o bé contactar amb nosaltres directament per una d’aquestes vies:


PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Enquesta/formulari on line:

Adreça postal: Carrer Secretari Coloma, 112, 1r - Edifici Pòdium - 08024 Barcelona
Telèfon : 93 418 47 62
Fax : 93 213 19 81

NOTA: si has rebut aquest comunicat directament des de medicusmundi Catalunya és perquè ja tenim les teves dades, així que no cal que omplis res, en aquest cas només et demanem que ens ajudis a trobar més persones, a no ser que ens vulguis explicar alguna cosa més sobre la teva vinculació amb medicusmundi. Gràcies!

 
 Rosa Puigpinós Riera
Presidenta
medicusmundi CatalunyaApreciado amigo / Apreciada amiga,

El próximo año medicusmundi cumple 50 años. Y es que ha pasado ya medio siglo desde que en 1963 los doctores Salvador Cortadellas y Francesc Abel, junto a un grupo de médicos, farmacéuticos y enfermeras de Barcelona, crearan la asociación y se unieran a la organización internacional del mismo nombre.

Desde entonces la organización ha ido creciendo, y ahora cuenta con 15 asociaciones en España y medicusmundi internacional está integrada por organizaciones de 9 países. Han sido muchos los proyectos realizados y muchas las personas que los han hecho posibles, gracias a su apoyo, su tiempo y su esfuerzo.

En junio de 2013 celebraremos este 50 aniversario y queremos hacerlo con todas las personas que en un momento u otro, de una manera u otra, han formado parte de medicusmundi. Y por ello nos dirigimos a ti, para informarte de esta celebración y para que nos ayudes a informar a más gente. Entre todas las personas vinculadas a medicusmundi queremos ir creando una red cada vez más grande para llegar a todas las personas (o familiares de éstas) que en algún momento han formado parte de nuestra organización, ya sea como socias, cooperantes, voluntarias, donantes, colaboradoras puntuales, objetoras de conciencia, asesoras, trabajadoras de la oficina, etc.

Si conoces a alguien relacionado con medicusmundi infórmale de esta celebración y dile que nos facilite sus datos para mantenerlo informado. Para ello hemos creado un formulario on line que podrá rellenar en menos de 5 minutos, bien contactar con nosotros por una de las siguientes vías:PARA CONTACTAR CON NOSOTROS:

Encuesta/formulario on line:

Dirección postal:
Calle Secretari Coloma, 112, 1º - Edificio Podium - 08024 Barcelona
Teléfono 93 418 47 62
Fax 93 213 19 81

NOTA: si has recibido este comunicado directamente desde medicusmundi Catalunya es porque ya tenemos tus datos, así que no hace falta que rellenes nada, en este caso sólo te pedimos que nos ayudes a encontrar a más personas, a menos que quieras contarnos algo más sobre tu vinculación con medicusmundi. ¡Gracias!

 
 Rosa Puigpinós Riera
Presidenta
medicusmundi Catalunya